Privacy- en cookieverklaring

1. Inleiding

Dit Privacy en Cookie Statement is van toepassing op Gen25 BV, Gustav Mahlerlaan 350-B, 1082 ME Amsterdam, en de aan haar gelieerde ondernemingen: GoMeddo BV, Social25 BV, Subscription25 BV, Tickets25 BV en Gen25 Ltd. (Hierna te noemen 'Gen25' of 'wij').

2. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden alleen verwerkt wanneer dat noodzakelijk is en wanneer daarvoor een gerechtvaardigde grondslag bestaat. Gen25 kan optreden in de rol van 'verwerkingsverantwoordelijke' of als 'verwerker' in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming ('AVG').

Gen25 verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Situatie

Doel

Sollicitatie

om de geschiktheid van de kandidaat voor een functie binnen Gen25 te beoordelen

contacten met zakelijke connecties

het contact met (potentiële) cliënten transparant te maken en te onderhouden

contracten met klanten/leveranciers/zakencontacten

de voorbereiding, opstelling, uitvoering en beëindiging van contracten

Communicatie

om een aanbod te doen betreffende de levering van diensten en andere activiteiten van Gen25 of om informatie over deze diensten en andere activiteiten te verstrekken en uit te wisselen.


3. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Gen25 verzamelt, verwerkt en beheert persoonlijke gegevens van sollicitanten, werknemers, voormalige werknemers en zakelijke relaties. Het soort gegevens dat wij verzamelen is afhankelijk van de zakelijke relatie die wij met u hebben. Hieronder wordt uitgelegd welke gegevens wij van u verzamelen, afhankelijk van uw relatie met Gen25.

Aard van de relatie met Gen25

Persoonlijke gegevens

Afgewezen aanvragers

Naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail adres.

Curriculum vitae (cv) sollicitatiebrief.

Verslag van het sollicitatiegesprek

Resultaat online assessment of psychologische test

Referenties en getuigenissen

Zakelijke connecties

Bedrijf en adres.

Naam,

e-mailadres, telefoonnummer van de contactpersoon.

Functie

Bezoekers

Dit Privacy en Cookie Statement is van toepassing op Gen25 BV, Gustav Mahlerlaan 350-B, 1082 ME Amsterdam, en de aan haar gelieerde ondernemingen: GoMeddo BV, Social25 BV, Subscription25 BV, Tickets25 BV en Gen25 Ltd. (Hierna te noemen 'Gen25' of 'wij').


4. Verwerken wij uw persoonsgegevens buiten Europa?

Wij verwerken uw persoonsgegevens niet buiten Europa.

5. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Wij behandelen persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Gen25 beveiligt haar systemen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking. Gen25 maakt gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen. Uw gegevens worden adequaat beveiligd in overeenstemming met de toepasselijke privacy wet- en regelgeving. Gen25 voldoet aan de wereldwijd geaccepteerde norm voor informatiebeveiliging ISO 27001:2017.


6. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij delen uw persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de doeleinden die aan u bekend zijn gemaakt. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens delen met de overheid, rechtshandhavingsinstanties of regelgevende instanties indien de wet dit vereist.


7. Bindende bedrijfsvoorschriften

Gen25 heeft geen bindende bedrijfsvoorschriften als bedoeld in artikel 47 van de AVG.


8. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Gen25 hanteert de volgende bewaartermijnen:

Afgewezen aanvragers

onze weken na de afwijzing

Persoonsgegevens voor het beheer van zakenrelaties

zolang de relatie bestaat of bij wet is voorgeschreven

persoonsgegevens die worden verwerkt voor de uitvoering van werkzaamheden

in overeenstemming met de met de cliënt gemaakte afspraken

Bezoekers

Niet langer dan 6 maanden na het verstrijken van het omgangsrecht


9. Welke rechten heeft u met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens?

U heeft recht op toegang tot, rectificatie of verwijdering van de gegevensverwerking die op u betrekking heeft. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking en tegen gegevensoverdraagbaarheid. Bovendien hebt u het recht om uw toestemming in te trekken. Verzoeken met betrekking tot de hierboven beschreven rechten kunnen worden ingediend bij privacy@gen25.com. Indien u van mening bent dat Gen25 de regels inzake gegevensbescherming niet heeft nageleefd, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Welke cookies gebruiken wij?

Naast persoonsgegevens maakt Gen25 gebruik van 'cookies'. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door uw browser worden opgeslagen op uw computer of mobiele apparaat. Dergelijke cookies stellen een website in staat u als gebruiker te "herkennen" en uw activiteiten en/of voorkeuren te onthouden. 

De meeste internetbrowsers ondersteunen cookies. Het is echter mogelijk voor een gebruiker om zijn browserinstellingen aan te passen om bepaalde soorten cookies of specifieke cookies te blokkeren. Gebruikers kunnen er ook voor kiezen cookies op elk moment te verwijderen. 

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat u een positieve ervaring heeft elke keer dat u de Gen25 website bezoekt. Deze cookies helpen te analyseren hoe bezoekers omgaan met de Gen25 website. Wij kunnen deze informatie vervolgens gebruiken om onze website beter af te stemmen op het online gedrag van bezoekers en uw gebruikerservaring te verbeteren. Hiertoe gebruiken wij Google Analytics, Hotjar en Salesforce Pardot first-party cookies. Noch Gen25, Hotjar noch Google kunnen u persoonlijk identificeren of uw online activiteit koppelen aan een identiteit. Cookies slaan geen persoonlijke gegevens op, maar registreren informatie zoals IP-adres, webbrowser en besturingssysteem. 

Cookies worden maximaal 24 maanden op uw computer opgeslagen en u hebt de mogelijkheid - via uw browserinstellingen - om de cookies op elk moment te verwijderen. 

Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten. Dit omvat het IP-adres van een apparaat (verwerkt tijdens uw sessie en opgeslagen in een niet-geïdentificeerde vorm), schermgrootte van het apparaat, apparaattype (unieke apparaatidentificatoren), browserinformatie, geografische locatie (alleen land), en de voorkeurstaal die wordt gebruikt om onze website weer te geven. Hotjar slaat deze informatie namens ons op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Het is Hotjar contractueel verboden om enige van de namens ons verzamelde gegevens te verkopen.

Cookie-instellingen: U kunt ervoor kiezen om het gebruik van cookies te blokkeren of te weigeren wanneer u de Gen25 website bezoekt. Om dit te doen, dient u uw browserinstellingen aan te passen. Voor meer informatie over hoe u cookies kunt verwijderen of blokkeren, selecteert u de relevante link voor uw browser:

Cookie-instellingen in Chrome
Cookie-instellingen in Firefox
Cookie-instellingen in Safari
Cookie-instellingen in Internet Explorer

11. Wijziging van dit Privacy- en Cookiebeleid

Gen25 behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy- en Cookiebeleid. Elke materiële wijziging zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan dit Privacy- en cookiebeleid regelmatig te raadplegen, zodat u steeds van de inhoud van het toepasselijke Privacy- en cookiebeleid op de hoogte bent.

12. Contact

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de bescherming van uw persoonsgegevens door Gen25, kunt u per e-mail contact met ons opnemen via privacy@gen25.com.

Laatste update: september 2021

Joris van Wessem
Account executive

Wil je meer weten? Laat het ons weten!

Neem contact op met onze experts en ontdek wat Gen25 voor u kan doen!