Privacy- en cookieverklaring

1. Inleiding

Dit Privacy en Cookie Statement is van toepassing op Gen25 B.V., Gustav Mahlerlaan 350-B, 1082 ME Amsterdam en Gen25 Ltd. (hierna te noemen 'Gen25' of 'wij'). (hierna te noemen 'Gen25' of 'wij').

2. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden alleen verwerkt wanneer dat noodzakelijk is en wanneer daarvoor een gerechtvaardigde grondslag bestaat. Gen25 kan optreden in de rol van 'verwerkingsverantwoordelijke' of als 'verwerker' in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming ('AVG').

Gen25 verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Situatie

Doel

Sollicitatie

Beoordelen of de sollicitant geschikt is voor een functie binnen Gen25

Contacten met zakenrelaties

Transparant maken en onderhouden van contact met (potentiële) klanten

Overeenkomsten met klanten / leveranciers / partners

De voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van overeenkomsten

Communicatie

Het doen van een aanbod met betrekking tot de levering van diensten en andere activiteiten van Gen25 of het verstrekken en uitwisselen van informatie over deze diensten en andere activiteiten

3. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Gen25 verzamelt, verwerkt en beheert persoonsgegevens van sollicitanten, werknemers, voormalige werknemers en zakenrelaties. Het soort gegevens dat we verzamelen hangt af van de zakelijke relatie die we hebben. Hieronder wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen, afhankelijk van de relatie met Gen25.

Aard van de relatie met Gen25

Persoonlijke gegevens

Afgewezen aanvragers

 • Naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres
 • Curriculum vitae (CV), sollicitatiebrief, verslag van sollicitatiegesprek
 • Resultaat online assessment of psychologische test
 • Referenties en getuigenissen

Zakelijke connecties

 • Bedrijf en adres
 • Naam, e-mailadres, telefoonnummer van de contactpersoon
 • Functie
 • Taal

Bezoekers website

 • IP-adres uit de Privacy- en cookieverklaring. 
 • Taal

Bezoekers op kantoor

 • Naam
 • Bedrijf
 • Doel van het bezoek

4. Verwerken wij uw persoonsgegevens buiten Europa?

Wij verwerken uw persoonsgegevens niet buiten Europa.

5. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Wij behandelen persoonlijke gegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Gen25 beveiligt haar systemen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking. Gen25 maakt gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen. Gegevens worden adequaat beveiligd in overeenstemming met de geldende privacy wet- en regelgeving. Gen25 voldoet aan de wereldwijd geaccepteerde norm voor informatiebeveiliging ISO 27001:2017.


6. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

We delen persoonlijke gegevens alleen in overeenstemming met de vermelde doeleinden. Daarnaast kunnen we de persoonlijke gegevens delen met de overheid, wetshandhavingsinstanties of regelgevende instanties indien deze overheidsinstanties dit vereisen.


7. Bindende bedrijfsvoorschriften

Gen25 heeft geen bindende bedrijfsvoorschriften als bedoeld in artikel 47 van de AVG.


8. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Gen25 hanteert de volgende bewaartermijnen:

Afgewezen aanvragers

4 weken na afwijzing

Persoonsgegevens voor het beheer van zakenrelaties

Zolang de relatie bestaat of wettelijk verplicht is

persoonsgegevens die worden verwerkt voor de uitvoering van werkzaamheden

In overeenstemming met de afspraken met de klant

Bezoekers website 

Maximaal 12 maanden

Bezoekers op kantoor

Maximaal 6 maanden nadat het recht op toegang is verlopen

9. Welke rechten heeft u met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens?

Het is mogelijk om gegevens in te zien, te rectificeren of te verwijderen en om bezwaar te maken tegen de verwerking en overdraagbaarheid van gegevens. Het is mogelijk om toestemming in te trekken: verzoeken met betrekking tot de hierboven beschreven rechten kunnen worden gericht aan privacy@gen25.com. Als men van mening is dat Gen25 zich niet aan de regels voor gegevensbescherming heeft gehouden, kan een klacht worden ingediend bij de autoriteit die verantwoordelijk is voor persoonsgegevens.

10. Welke cookies gebruiken wij?

Naast persoonsgegevens gebruikt Gen25 ook 'cookies'. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door uw browser worden opgeslagen op een computer of mobiel apparaat. Dergelijke cookies zorgen ervoor dat een website een gebruiker 'herkent' en de activiteiten of voorkeuren onthoudt. 

De meeste internetbrowsers ondersteunen cookies. Een gebruiker kan echter zijn browserinstellingen aanpassen om bepaalde soorten cookies of specifieke cookies te blokkeren. Gebruikers kunnen er ook voor kiezen om op elk gewenst moment cookies te verwijderen.

Wij gebruiken cookies om een positieve ervaring te garanderen bij het bezoeken van de Gen25 website. Deze cookies helpen te analyseren hoe bezoekers omgaan met de Gen25 website. Wij kunnen deze informatie vervolgens gebruiken om onze website beter af te stemmen op het online gedrag van bezoekers om zo de gebruikerservaring te verbeteren. Hiervoor gebruiken we Google Analytics, Clearbit, Weglot, Salesforce en Pardot first-party cookies. Gen25 noch Google kunnen online activiteiten persoonlijk identificeren of koppelen aan een identiteit. Cookies slaan geen persoonlijke gegevens op, maar registreren informatie zoals IP-adres, webbrowser en besturingssysteem

Cookies worden maximaal 24 maanden op een computer opgeslagen met de mogelijkheid - via de browserinstellingen - om de cookies op elk gewenst moment te verwijderen. 


Cookie instellingen: Het is mogelijk om tijdens een bezoek aan de Gen25 website het gebruik van cookies te blokkeren of te weigeren. Hiervoor kunnen de browserinstellingen worden aangepast. ‍

11. Wijziging van dit Privacy- en Cookiebeleid

Gen25 behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy- en cookiebeleid. Eventuele materiële wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden je aan het Privacy- en cookiebeleid regelmatig te raadplegen, zodat je altijd op de hoogte bent van de inhoud van het geldende Privacy- en cookiebeleid.

12. Contact

Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de bescherming van uw persoonsgegevens door Gen25, kunt u per e-mail contact met ons opnemen via privacy@gen25.com.

Laatste update: december 2023

Joris van Wessem
Account Executive

Wil je meer weten? Laat het ons weten!

Neem contact op met onze experts en ontdek wat Gen25 voor u kan doen!